Profil

Nama: Abdul Aziz Sukarnawadi / Abdul Aziz Husnuddu’at.

Tempat & Tanggal Lahir: Makkah, 14 Sya’ban 1404 H./15 Mei 1984 M.

Orangtua: Sukarnawadi TGH. Husnuddu’at bin H. Jamaluddin Batu Bangka Jenggik (1953-2016) dan Hj. Zuhriah binti H. Nashrullah Pancor.

Pendidikan Formal:
– MI Syu’a’ al-Ma’rifah Makkah Arab Saudi (1991-1996).
– MTs Mu’allimin NW Pancor Lombok Timur NTB (1996-1999).
– MAK NW Pancor Lombok Timur NTB (1999-2002).
– S1: Universitas al-Azhar Kairo Mesir (2002-2007).
– S2: Universitas Terbuka Amerika Kairo (2008-2011).
– S3: Universitas Islam Omdurman Sudan (2013-2016).

Pendidikan Non Formal dan Sanad Keilmuan:
– Mengikuti Tahfiz al-Qur’an di Masjid al-Haram Makkah (1990-1996).
– Kursus bahasa Inggris di English Progressive Course, Pancor Lotim NTB (1997).
– Mengikuti Tahfiz al-Qur’an di kediaman TGH. Mahfuz Mahyudin, Pancor (2000-2002).
– Kursus bahasa Inggris di Cairo Institute Mesir (2009).
– Pelatihan Fatwa di KBRI Kairo [Pelatih dari Lembaga Fatwa Mesir] (2012).
– Mengaji sejumlah kitab bersama Syekh Muhammad Ismail Zain al-Yamani di Lombok (2017-2018).
– Mengaji 40 Hadits Arba’in Nawawiyah bersama Dr. Sayid Yusri Rusydi Jabr al-Hasani di Lombok (2018).
– Mengaji Shahih Muslim dan lain-lain bersama Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani di Pancor (2019).
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Syekh Hasan al-Massyath, Syekh Yasin Isa al-Fadani, Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Sayid Muhammad Alawi Abbas al-Maliki dan lain-lain dari ayahanda, TGH. Husnuddu’at (20 Zulqi’dah 1437 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Sayid Abdullah al-Ghumari, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Syekh Ali Jum’ah, Sayid Muhammad Ibrahim Abdul Ba’its al-Kattani dan lain-lain dari ulama sufi Mesir, Sayid Yusri Rusydi Jabr al-Hasani (20 Rabiul Akhir 1439 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Sayid Hamid al-Kaf, Sayid Abdurrahman al-Kattani, Syekh Mu’awwadh Ewadh al-Azhari, Syekh Kamaluddin Ju’ayyath, Syekh Muhammad Thahir Rahili al-Betawi, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar ad-Dari, Syekh Muhammad bin Muhammad Siraj al-Jabarti, Syekh Mulla Hasan al-Qaunawi, Syekh Yusuf al-Urduni, Sayid Abdul Aziz al-Ghumari, Syekh Muhammad bin Hammad al-Fasi dan lain-lain (melebihi 200 ulama) dari Sekjen Lembaga Fatwa Australia, Sayid Salim Alwan al-Husaini (14 Zulqi’dah 1439 H.)
– Menerima ijazah sanad keilmuan dan kitab-kitab Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Harari al-Habsyi al-Abdari dari Mufti Ukraina, Syekh Ahmad Tamim (15 Zulqi’dah 1439 H.)
– Menerima ijazah sanad keilmuan Syekh Tajuddin bin Ahmad bin Sa’id al-Abbasi, ulama Sudan dan dosen Hadits STIQ ar-Rahman Bogor (17 Zulqi’dah 1439 H.)
– Menerima ijazah Hadits-Hadits Musalsal bi al-Mushafahah, bi ar-Ru’yah, bi al-Mahabbah dan bi al-Musyabakah dari TGH. Muhshan Yunus, Lc. (7 Shafar 1440 H.) di mana beliau menerimanya dari Syekh Muhammad Yasin al-Fadani.
– Menerima ijazah beberapa kitab hadits, fikih dan tasawuf serta Hadits Musalsal bi al-Awwaliyyah dari Syekh Muhammad Ismail Zain al-Yamani (2017-2018).
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Syekh Abdurrahman asy-Syaghuri, Syekh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Habib Ali Zainal Abidin al-Jifri, Syekh Abdul Hadi al-Kharsah dan lain-lain (melebihi 360 ulama) dari ulama Aljazair, Sayid Abdul Aziz bin Muhammad bin Allal al-Idrisi al-Hasani (21 Zulhijjah 1439 H.)
– Menerima ijazah kitab Asanid al-Mishriyyin (himpunan sanad-sanad keilmuan lebih dari 100 ulama Mesir) karya Syekh Usamah al-Azhari dari Sayid Yusri Rusydi Jabr al-Hasani (2 Muharram 1440 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Sayid Muhammad Alawi al-Maliki dan lain-lain dari Wakil Umum Thariqah Thahiriyah Amiriyah Khalwatiyah Mesir, Syekh Farraj Mahmud Muhammad Ya’qub al-Maliki al-Khalwati (29 Jumadil Awal 1440 H.)
– Menerima ijazah Hadits Musalsal bi al-Awwaliyyah dari Mufti India, Syekh Abu Bakar Ahmad di Baghdad (10 Jumadil Akhir 1440 H.) di mana beliau menerimanya dari Syekh Muhammad Yasin al-Fadani.
– Menerima ijazah kitab-kitab karya Syekh Abdullah al-Harari dari ulama Lebanon, Syekh Thariq Muhammad Najib al-Lahham di Baghdad (13 Jumadil Akhir 1440 H.)
– Menerima ijazah kitab-kitab dan wirid-wirid Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dari ulama India Syekh Abdusshamad ats-Tsaqafi di Baghdad (13 Jumadil Akhir 1440 H.) di mana beliau menerimanya dari ulama Yaman, Habib Umar bin Hafizh.
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Sayid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani secara lisan (23 Zulqi’dah 1440 H.) dan tulisan (5 Zulhijjah 1440 H.)
– Menerima ijazah kitab Duru’ al-Wiqayah bi Ahzab al-Himayah himpunan Sayid Muhammad Alawi al-Maliki serta sanad imamah (sorban) dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (25 Zulqi’dah 1440 H.)
– Menerima ijazah Hizib Bahar gubahan Sayid Abu al-Hasan asy-Syazuli serta Hadits Musalsal bi at-Talqim dan bi al-Musyabakah dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (26 Zulqi’dah 1440 H.)
– Menerima ijazah Hadits Musalsal bi Qira’ah Surah al-Kautsar dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (29 Zulqi’dah 1440 H.)
– Menerima ijazah Shahih MuslimSunan Tirmizi serta Hadits-Hadits Musalsal bi al-Fatihah, bi al-Mushafahah dan bi al-Mahabbah dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (4 Zulhijjah 1440 H.)
– Menerima ijazah kitab Nafh ath-Thib fi Madh al-Habib karya Sayid Muhammad Amin Kutbi al-Hasani dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (4 Muharram 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad Hadits Musalsal bi al-Awwaliyyah dan Hadits Musalsal bi al-Mahabbah dari ulama terkemuka Yaman dan da’i internasional, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman al-Jifri al-Alawi al-Husaini (10 Rabiul Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad kitab al-Awa’il as-Sunbuliyyah dari KH. Ahmad Marwazie, salah seorang murid Syekh Muhammad Yasin al-Fadani (10 Rabiul Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan KH. Abdussalam bin Ahmad Mughni bin Ismail an-Naqari al-Banjari beserta karya-karya beliau (11 Jumadil Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan KH. M. Qudsi bin Ma’mun bin Ahmad Suci, Syekh Sulaiman bin Abdurrahman bin Muhammad al-Hanbali dan lain-lain dari Ust. Burhan Ubaidillah, S.Th.I (13 Jumadil Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah kitab ats-Tsabat al-Indunisi (sanad kitab-kitab para ulama Nusantara) dari Gus Nanal Ainal Fauz (4 Syawal 1441 H.)
– Menerima kembali ijazah seluruh kitab karya Sayid Muhammad Alawi al-Maliki dari Sayid Usamah bin Said bin Umar bin Muhammad Mansi al-Maliki (21 Syawal 1442 H.)
– Menerima ijazah sanad Shalawat Ta’zhimiyah gubahan Syekh Ahmad bin Idris dan shalawat-shalawat lainnya dari Syekh Farraj Mahmud Muhammad Ya’qub al-Maliki al-Khalwati (22 Syawal 1422 H.)
– Menerima ijazah sanad keilmuan Syekh Abdul Aziz bin Ahmad asy-Syahawi al-Husaini (16-17 Juli 2022).
– Menerima ijazah sanad keilmuan Syekh Dr. Hisyam al-Kamil Hamid Musa (21 September 2022).

Aktivitas Saat Ini:
– Ketua Pengurus Wilayah Dewan Ulama Thariqah Indonesia (DUTI) Prov. NTB [2019-2022].
– Ketua I Idaroh Syu’biyah Jam’iyah Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (JATMAN) Kab. Lombok Timur [2019-2024].
– Anggota Departemen Kemursyidan Jam’iyah Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah Indonesia (JATMI) Prov. NTB [2018-2023].
– Anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) [2020-2025].
– Anggota Komite Dakwah Khusus MUI NTB [2019-2024].
– Anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan MUI Lombok Timur [2020-2025].
– Anggota Dewan Pakar Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kab. Lombok Timur [1441-1444 H.]
– Divisi Hubungan Masyarakat Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Lombok Timur [2021-2024].
– Khatib dan Penceramah di Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB [2017-sekarang].
– Masyaikh Ma’had Darul Qur’an wal Hadits Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (MDQH NWDI) Pancor Lombok Timur [2017-sekarang].
– Pembina Pondok Pesantren Ridlol Walidain NW Batu Bangka Jenggik Lombok Timur [2010-sekarang].
– Pembina Yayasan Pendidikan Bina Insani al-Muhyin Naba Pringgasela Lombok Timur [2013-sekarang].
– Dosen Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Pancor Lombok Timur [2013-sekarang].
– Khatib dan Imam di Masjid Agung al-Mujahidin Selong Lombok Timur [2021-sekarang].
– Khatib, Imam dan Penceramah di Masjid Besar Attaqwa Pancor Selong [2013-sekarang].
– Anggota Seksi Seni Budaya dan Peradaban Islam Dewan Pengurus Islamic Center NTB [2021-2026].
– Wakil Ketua Dewan Penasihat Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (Ancab NWDI) Kel. Sandubaya Kec. Selong Kab. Lombok Timur Prov. NTB [2021-2026].
– Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kel. Sandubaya Kec. Selong Kab. Lombok Timur Prov. NTB [2022-2024].
– Ketua Majelis Dakwah PB NWDI [2022-2027].
– Sekjen Thariqah Dusuqiyah Muhammadiah Indonesia.
– Dan lain-lain.

Aktivitas Sebelumnya:
– Pendiri & Ketua Kelompok Kajian al-Abror NW Mesir [2003/2004].
– Anggota Departemen Keilmuan KMNTB Mesir [2003/2004].
– Staf Redaksi Buletin al-Qalam KMNTB Mesir [2003/2004].
– Koordinator Departemen Penerbitan KMNTB Mesir [2004/2005].
– Anggota Dewan Konsultatif Kelompok Studi al-Abror NW Mesir [2004/2005].
– Anggota Dewan Penasehat PwKNW Mesir [2005/2006].
– Khatib dan Penceramah di Masjid Indonesia Cairo (SIC) [2012].
– Penerjemah di Penerbit Internasional asy-Syuruq Kairo [2009].
– Sekretaris Institut al-Kibrit al-Ahmar Kairo [2009].
– Staf Honorer Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo Mesir [2011-2013].
– Staf Tim Penyusun Buku Pendidikan Bahasa Arab untuk Madrasah al-Irsyad Singapura [2014-2015].
– Redaktur Tabloid Guru Minah Lombok [2015].
– Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Kaprodi KPI) Fak. Dakwah dan Komunikasi IAIH NW Pancor Lombok Timur [2016-2018].
– Petugas TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) [2017].
– Petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Embarkasi/Debarkasi Lombok [2019].
– Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Prov. NTB [2019-2021].
– Dan lain-lain.

Karya Tulis:
Berbahasa Indonesia:
– Dialektika Jiwa Bersama Tuan Kebijaksanaan (2009).
– Sabda Sufistik (2009).
– Tata Bahasa Sufi (2012).
– Di Bawah Lindungan Rasulullah (2015).
– Detak Nurani al-Qur’an (2015).
– Biografi 4 Wali Kutub (2016).
– Kertas-Kertas Berdawat Emas (2016).
– Ayat-Ayat Makam Keramat (2016).
– Perisai Ke-Aswaja-an Nahdlatul Wathan (2016).
– Seputar Sanad Keilmuan dan Pengijazahannya (2018).
– Tanpa Silaturrahim Yang Kuat, Semua Ibadah Tiada Manfaat (2019).
– Dan lain-lain.
Berbahasa Arab:
– Ar-Rudud al-Mardhiyyah ‘ala Munkiri as-Sadah ash-Shufiyyah [Tesis] (2011).
– Tafsir al-Qur’an ‘inda al-‘Almaniyyin [Disertasi] (2016).
– Syahadah al-Atqiya’ ‘ala Barakat Qubur al-Auliya’ (2016).
– Arba’un Haditsan li Khair al-Wara fi Hadaya al-Ahya’ li Man Tahta ats-Tsara (2016).
– Iskar Qulub al-‘Asyiqin bi Ba’dh Khasha’ish wa Fadha’il Sayyid al-‘Alamin (2016).
– Ats-Tsabat al-Farid fi Asanid asy-Syaikh Ibn Abd’ al-Majid (2017).
– Ithaf al-Muttaqin fi as-Sir wa al-‘Alan bi Hal Alfazh Hizb Nahdhah al-Wathan (2018).
– Barakat al-Mannan ‘ala Man Yuhyi Lailah an-Nishf min Sya’ban (2020).
– An-Nafahat al-Maulidiyyah Syarh al-Qashidah al-Muhammadiyyah (2020).
– Dan lain-lain.

Status Sosial: Menikah dengan dr. Baiq Yesilina Gusweni dan berputri dua, Hasna Minnatul Izzah & Yasmin Zahraini.