Profil

Nama: Abdul Aziz Sukarnawadi (disingkat Aziznawadi). Nama Sukarnawadi adalah milik sang ayah yang dahulu bernama Sukarni, namun oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid diubah menjadi Sukarnawadi. Kata Nawadi sendiri dimaksudkan beliau sebagai singkatan dari Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, nama madrasah terbesar di Nusa Tenggara Barat yang berdiri tahun 1937.

Tempat & Tanggal Lahir: Makkah, 14 Sya’ban 1404 H./15 Mei 1984 M.

Orangtua: Sukarnawadi TGH. Husnuddu’at bin H. Jamaluddin Batu Bangka Jenggik (1953-2016) dan Hj. Zuhriah binti H. Nashrullah Pancor.

Silsilah Keturunan: Lewat jalur ibu, Aziznawadi adalah keturunan dari saudara kandung TGH. Abdul Majid, ayah dari TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. Lebih detilnya, Aziznawadi adalah putra dari Hj. Zuhriah. Hj. Zuhriah adalah putri dari H. Nashrullah. H. Nashrullah adalah putra dari Sainuddin. Sainuddin adalah putra dari Papuq Juwairiah. Papuq Juwairiah adalah putri dari saudara perempuan TGH. Abdul Majid alias sepupu TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. Di samping itu, Aziznawadi juga merupakan cicit dari Hj. Salmah, sepupu Hj. Siti Fatmah, istri kedua TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid sendiri adalah Pahlawan Nasional asal NTB yang dipercaya sebagai keturunan ke-17 dari Kerajaan Selaparang, sebuah kerajaan Islam terbesar dan tertua yang pernah berkuasa dan menyebarkan agama Islam di pulau Lombok.

Pendidikan Formal:
– MI Syu’a’ al-Ma’rifah Makkah Arab Saudi (1991-1996).
– MTs Mu’allimin NW Pancor Lombok Timur NTB (1996-1999).
– MAK NW Pancor Lombok Timur NTB (1999-2002).
– S1: Universitas al-Azhar Kairo Mesir (2002-2007).
– S2: Universitas Terbuka Amerika Kairo (2008-2011).
– S3: Universitas Islam Omdurman Sudan (2013-2016).

Pendidikan Non Formal dan Sanad Keilmuan:
– Mengikuti Tahfiz al-Qur’an di Masjid al-Haram Makkah (1990-1996).
– Kursus bahasa Inggris di English Progressive Course, Pancor Lotim NTB (1997).
– Mengikuti Tahfiz al-Qur’an di kediaman TGH. Mahfuz Mahyudin, Pancor (2000-2002).
– Kursus bahasa Inggris di Cairo Institute Mesir (2009).
– Pelatihan Fatwa di KBRI Kairo [Pelatih dari Lembaga Fatwa Mesir] (2012).
– Mengaji sejumlah kitab bersama Syekh Muhammad Ismail Zain al-Yamani di Lombok (2017-2018).
– Mengaji 40 Hadits Arba’in Nawawiyah bersama Dr. Sayid Yusri Rusydi Jabr al-Hasani di Lombok (2018).
– Mengaji Shahih Muslim dan lain-lain bersama Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani di Pancor (2019).
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Syekh Hasan al-Massyath, Syekh Yasin Isa al-Fadani, Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Sayid Muhammad Alawi Abbas al-Maliki dan lain-lain dari ayahanda, TGH. Husnuddu’at (20 Zulqi’dah 1437 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Sayid Abdullah al-Ghumari, Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Syekh Ali Jum’ah, Sayid Muhammad Ibrahim Abdul Ba’its al-Kattani dan lain-lain dari ulama sufi Mesir, Sayid Yusri Rusydi Jabr al-Hasani (20 Rabiul Akhir 1439 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Sayid Hamid al-Kaf, Sayid Abdurrahman al-Kattani, Syekh Mu’awwadh Ewadh al-Azhari, Syekh Kamaluddin Ju’ayyath, Syekh Muhammad Thahir Rahili al-Betawi, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar ad-Dari, Syekh Muhammad bin Muhammad Siraj al-Jabarti, Syekh Mulla Hasan al-Qaunawi, Syekh Yusuf al-Urduni, Sayid Abdul Aziz al-Ghumari, Syekh Muhammad bin Hammad al-Fasi dan lain-lain (melebihi 200 ulama) dari Sekjen Lembaga Fatwa Australia, Sayid Salim Alwan al-Husaini (14 Zulqi’dah 1439 H.)
– Menerima ijazah sanad keilmuan dan kitab-kitab Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Harari al-Habsyi al-Abdari dari Mufti Ukraina, Syekh Ahmad Tamim (15 Zulqi’dah 1439 H.)
– Menerima ijazah sanad keilmuan Syekh Tajuddin bin Ahmad bin Sa’id al-Abbasi, ulama Sudan dan dosen Hadits STIQ ar-Rahman Bogor (17 Zulqi’dah 1439 H.)
– Menerima ijazah Hadits-Hadits Musalsal bi al-Mushafahah, bi ar-Ru’yah, bi al-Mahabbah dan bi al-Musyabakah dari TGH. Muhshan Yunus, Lc. (7 Shafar 1440 H.) di mana beliau menerimanya dari Syekh Muhammad Yasin al-Fadani.
– Menerima ijazah beberapa kitab hadits, fikih dan tasawuf serta Hadits Musalsal bi al-Awwaliyyah dari Syekh Muhammad Ismail Zain al-Yamani (2017-2018).
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Syekh Abdurrahman asy-Syaghuri, Syekh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Habib Ali Zainal Abidin al-Jifri, Syekh Abdul Hadi al-Kharsah dan lain-lain (melebihi 360 ulama) dari ulama Aljazair, Sayid Abdul Aziz bin Muhammad bin Allal al-Idrisi al-Hasani (21 Zulhijjah 1439 H.)
– Menerima ijazah kitab Asanid al-Mishriyyin (himpunan sanad-sanad keilmuan lebih dari 100 ulama Mesir) karya Syekh Usamah al-Azhari dari Sayid Yusri Rusydi Jabr al-Hasani (2 Muharram 1440 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Sayid Muhammad Alawi al-Maliki dan lain-lain dari Wakil Umum Thariqah Thahiriyah Amiriyah Khalwatiyah Mesir, Syekh Farraj Mahmud Muhammad Ya’qub al-Maliki al-Khalwati (29 Jumadil Awal 1440 H.)
– Menerima ijazah Hadits Musalsal bi al-Awwaliyyah dari Mufti India, Syekh Abu Bakar Ahmad di Baghdad (10 Jumadil Akhir 1440 H.) di mana beliau menerimanya dari Syekh Muhammad Yasin al-Fadani.
– Menerima ijazah kitab-kitab karya Syekh Abdullah al-Harari dari ulama Lebanon, Syekh Thariq Muhammad Najib al-Lahham di Baghdad (13 Jumadil Akhir 1440 H.)
– Menerima ijazah kitab-kitab dan wirid-wirid Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dari ulama India Syekh Abdusshamad ats-Tsaqafi di Baghdad (13 Jumadil Akhir 1440 H.) di mana beliau menerimanya dari ulama Yaman, Habib Umar bin Hafizh.
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan Sayid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani secara lisan (23 Zulqi’dah 1440 H.) dan tulisan (5 Zulhijjah 1440 H.)
– Menerima ijazah kitab Duru’ al-Wiqayah bi Ahzab al-Himayah himpunan Sayid Muhammad Alawi al-Maliki serta sanad imamah (sorban) dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (25 Zulqi’dah 1440 H.)
– Menerima ijazah Hizib Bahar gubahan Sayid Abu al-Hasan asy-Syazuli serta Hadits Musalsal bi at-Talqim dan bi al-Musyabakah dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (26 Zulqi’dah 1440 H.)
– Menerima ijazah Hadits Musalsal bi Qira’ah Surah al-Kautsar dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (29 Zulqi’dah 1440 H.)
– Menerima ijazah Shahih Muslim, Sunan Tirmizi serta Hadits-Hadits Musalsal bi al-Fatihah, bi al-Mushafahah dan bi al-Mahabbah dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (4 Zulhijjah 1440 H.)
– Menerima ijazah kitab Nafh ath-Thib fi Madh al-Habib karya Sayid Muhammad Amin Kutbi al-Hasani dari Sayid Usamah Sa’id Mansi al-Maliki al-Hasani (4 Muharram 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad Hadits Musalsal bi al-Awwaliyyah dan Hadits Musalsal bi al-Mahabbah dari ulama terkemuka Yaman dan da’i internasional, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman al-Jifri al-Alawi al-Husaini (10 Rabiul Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad kitab al-Awa’il as-Sunbuliyyah dari KH. Ahmad Marwazie, salah seorang murid Syekh Muhammad Yasin al-Fadani (10 Rabiul Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan KH. Abdussalam bin Ahmad Mughni bin Ismail an-Naqari al-Banjari beserta karya-karya beliau (11 Jumadil Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah sanad-sanad keilmuan KH. M. Qudsi bin Ma’mun bin Ahmad Suci, Syekh Sulaiman bin Abdurrahman bin Muhammad al-Hanbali dan lain-lain dari Ust. Burhan Ubaidillah, S.Th.I (13 Jumadil Akhir 1441 H.)
– Menerima ijazah kitab ats-Tsabat al-Indunisi (sanad kitab-kitab para ulama Nusantara) dari Gus Nanal Ainal Fauz (4 Syawal 1441 H.)
– Menerima kembali ijazah seluruh kitab karya Sayid Muhammad Alawi al-Maliki dari Sayid Usamah bin Said bin Umar bin Muhammad Mansi al-Maliki (21 Syawal 1442 H.)
– Menerima ijazah sanad Shalawat Ta’zhimiyah gubahan Syekh Ahmad bin Idris dan shalawat-shalawat lainnya dari Syekh Farraj Mahmud Muhammad Ya’qub al-Maliki al-Khalwati (22 Syawal 1422 H.)

Aktivitas Saat Ini:
– Ketua Pengurus Wilayah Dewan Ulama Thariqah Indonesia (DUTI) Prov. NTB [2019-2022].
– Ketua I Idaroh Syu’biyah Jam’iyah Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (JATMAN) Kab. Lombok Timur [2019-2024].
– Anggota Departemen Kemursyidan Jam’iyah Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah Indonesia (JATMI) Prov. NTB [2018-2023].
– Anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) [2020-2025].
– Anggota Komite Dakwah Khusus MUI NTB [2019-2024].
– Anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan MUI Lombok Timur [2020-2025].
– Anggota Dewan Pakar Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kab. Lombok Timur [1441-1444 H.]
– Ketua Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Lombok Timur [2021-2024].
– Khatib dan Penceramah di Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB [2017-sekarang].
– Masyaikh Ma’had Darul Qur’an wal Hadits Nahdlatul Wathan (MDQH NW) Pancor Lombok Timur [2017-sekarang].
– Pembina Pondok Pesantren Ridlol Walidain NW Batu Bangka Jenggik Lombok Timur [2010-sekarang].
– Pembina Yayasan Pendidikan Bina Insani al-Muhyin Naba Pringgasela Lombok Timur [2013-sekarang].
– Dosen Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Pancor Lombok Timur [2013-sekarang].
– Khatib dan Imam di Masjid Agung al-Mujahidin Selong Lombok Timur [2021-sekarang].
– Khatib, Imam dan Penceramah di Masjid Besar Attaqwa Pancor Selong [2013-sekarang].
– Anggota Seksi Seni Budaya dan Peradaban Islam Dewan Pengurus Islamic Center NTB [2021-2026].
– Wakil Ketua Dewan Penasihat Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (Ancab NWDI) Kel. Sandubaya Kec. Selong Kab. Lombok Timur Prov. NTB [2021-2026].
– Dan lain-lain.

Aktivitas Sebelumnya:
– Pendiri & Ketua Kelompok Kajian al-Abror NW Mesir [2003/2004].
– Anggota Departemen Keilmuan KMNTB Mesir [2003/2004].
– Staf Redaksi Buletin al-Qalam KMNTB Mesir [2003/2004].
– Koordinator Departemen Penerbitan KMNTB Mesir [2004/2005].
– Anggota Dewan Konsultatif Kelompok Studi al-Abror NW Mesir [2004/2005].
– Anggota Dewan Penasehat PwKNW Mesir [2005/2006].
– Khatib dan Penceramah di Masjid Indonesia Cairo (SIC) [2012].
– Penerjemah di Penerbit Internasional asy-Syuruq Kairo [2009].
– Sekretaris Institut al-Kibrit al-Ahmar Kairo [2009].
– Staf Honorer Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo Mesir [2011-2013].
– Staf Tim Penyusun Buku Pendidikan Bahasa Arab untuk Madrasah al-Irsyad Singapura [2014-2015].
– Redaktur Tabloid Guru Minah Lombok [2015].
– Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Kaprodi KPI) Fak. Dakwah dan Komunikasi IAIH NW Pancor Lombok Timur [2016-2018].
– Petugas TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) [2017].
– Petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Embarkasi/Debarkasi Lombok [2019].
– Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Prov. NTB [2019-2021].
– Dan lain-lain.

Karya Tulis:
Berbahasa Indonesia:
– Dialektika Jiwa Bersama Tuan Kebijaksanaan (2009).
– Sabda Sufistik (2009).
– Tata Bahasa Sufi (2012).
– Di Bawah Lindungan Rasulullah (2015).
– Detak Nurani al-Qur’an (2015).
– Biografi 4 Wali Kutub (2016).
– Kertas-Kertas Berdawat Emas (2016).
– Ayat-Ayat Makam Keramat (2016).
– Perisai Ke-Aswaja-an Nahdlatul Wathan (2016).
– Seputar Sanad Keilmuan dan Pengijazahannya (2018).
– Tanpa Silaturrahim Yang Kuat, Semua Ibadah Tiada Manfaat (2019).
– Dan lain-lain.
Berbahasa Arab:
Ar-Rudud al-Mardhiyyah ‘ala Munkiri as-Sadah ash-Shufiyyah [Tesis] (2011).
Tafsir al-Qur’an ‘inda al-‘Almaniyyin [Disertasi] (2016).
Syahadah al-Atqiya’ ‘ala Barakat Qubur al-Auliya’ (2016).
Arba’un Haditsan li Khair al-Wara fi Hadaya al-Ahya’ li Man Tahta ats-Tsara (2016).
Iskar Qulub al-‘Asyiqin bi Ba’dh Khasha’ish wa Fadha’il Sayyid al-‘Alamin (2016).
Ats-Tsabat al-Farid fi Asanid asy-Syaikh Ibn Abd’ al-Majid (2017).
Ithaf al-Muttaqin fi as-Sir wa al-‘Alan bi Hal Alfazh Hizb Nahdhah al-Wathan (2018).
Barakat al-Mannan ‘ala Man Yuhyi Lailah an-Nishf min Sya’ban (2020).
An-Nafahat al-Maulidiyyah Syarh al-Qashidah al-Muhammadiyyah (2020).
– Dan lain-lain.

Status Sosial: Menikah dengan dr. Baiq Yesilina Gusweni dan berputri dua, Hasna Minnatul Izzah & Yasmin Zahraini.